Doanh nghiệp nào cũng có văn hoá riêng của mình. Tuy nhiên chưa hẳn doanh nghiệp nào cũng có văn hoá phù hợp để phát huy hiệu quả. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng hiện nay, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp không còn chỉ là sản phẩm, doanh thu, thương hiệu… mà đầu tiên và cốt lõi nhất chính là Văn hóa doanh nghiệp (VHDN).

Văn hoá doanh nghiệp quyết định sự thành bại & tồn tại lâu dài của doanh nghiệp

VHDN giống như tính cách và đời sống tinh thần của con người, ảnh hưởng đến hành vi của người đó. Xây dựng văn hóa công ty quyết định sự thành bại và tồn tại lâu dài của mỗi doanh nghiệp. Rất khó đong đếm chi phí để xây dựng văn hoá doanh nghiệp, song thiếu giá trị vô hình từ văn hoá thì tổn thất hữu hình sẽ hiển hiện. Chỉ khi nhà quản trị thấu hiểu được ý nghĩa của điều này thì họ mới có thể dẫn dắt thành công doanh nghiệp của mình.

Theo nghiên cứu của Công ty tư vấn toàn cầu PwC:

 • 84% lãnh đạo tin rằng văn hóa rất quan trọng đối với sự thành công của tổ chức họ.
 • 60% nghĩ rằng văn hóa quan trọng hơn chiến lược hoặc mô hình hoạt động của họ

Thế nhưng thống kê trên 22.000 giám đốc kinh doanh cho thấy:

 • 96% yêu cầu cần có sự thay đổi về văn hóa tại doanh nghiệp của mình.
 • 51% cho rằng văn hóa của họ cần có một cuộc đại tu lớn.

Phần lớn các doanh nghiệp hay giao nhiệm vụ tổ chức triển khai VHDN cho bộ phận Nhân sự. Là người đứng đầu bộ phận này, bạn cần phải nắm rõ VHDN là gì? Thời điểm hiện tại cần xây dựng VHDN như thế nào? Kết quả của quá trình xây dựng VHDN là gì và đo lường ra sao? Làm sao kiến tạo một đội ngũ chung sức chung lòng chiến đấu cho sự phát triển của DN?

Khoá huấn luyện này sẽ giúp nhà quản trị nắm rõ từng bước triển khai: định hình – thiết kế – chuyển đổi – đánh giá VH trong doanh nghiệp.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 • Tổng quan về Văn hoá doanh nghiệp
 • Định hình Bộ giá trị cốt lõi (Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi)
 • Thiết kế chương trình chuyển đổi VHDN
 • Phong cách lãnh đạo và văn hoá lãnh đạo
 • Đào tạo, truyền thông và đo lường các giá trị VHDN
 • Quy trình dẫn dắt sự thay đổi từ nhận thức đến hành động

Ban giảng huấn của chương trình là các chuyên gia có trên 15 năm kinh nghiệm làm Giám đốc nhân sự các tập đoàn lớn trong nước & quốc tế. Những người được huấn luyện & triển khai các dự án tư vấn bởi: HAY GROUP, MERCER, SHRM, BSI USA, TOWERS WATSON,… Những người có am hiểu sâu sắc về bối cảnh nhân sự trong nước và trên thế giới mong muốn góp phần tích cực vào sự vận hành hiệu quả và phát triển bền vững doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam.

LỢI ÍCH KHI THAM GIA KHOÁ HUẤN LUYỆN

 • Nắm vững kiến thức nền tảng văn hóa doanh nghiệp
 • Định vị rõ tác động của văn hóa đến vận hành doanh nghiệp
 • Biết cách định hình – thiết kế – chuyển đổi – đánh giá VH trong doanh nghiệp
 • Xác định cách thức điều chỉnh, thay đổi văn hóa doanh nghiệp phù hợp với mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp.
 • Hiểu và nằm lòng các bước chuyển đổi văn hóa: chuyển đổi những văn hóa cũ không phù hợp sang giá trị văn hóa mới.

NHỮNG AI NÊN THAM DỰ

 • Ban lãnh đạo doanh nghiệp: CEO, GĐ nhân sự, GĐ chức năng..
 • Trưởng phòng ban, bộ phận, đội nhóm… của công ty
 • Các nhân sự muốn cập nhật thêm kiến thức, kỹ năng và xu hướng mới trong nghề nhân sự.

QUÀ TẶNG CHO NGƯỜI THAM DỰ

 • Gói Khảo sát thực trạng nhân sự EIS.VN trị giá 2.000.000đ
 • Bộ sách Chiến lược & Hệ thống HR (M. Amstrong, Dave Ulrich…)
 • Các báo cáo, xu hướng phát triển nguồn nhân lực 2018
 • Bộ thư viện các mục tiêu, KPIs của doanh nghiệp & Nhân sự

Không cần dùng đến những quy chế khắt khe, văn bản kỷ luật dài dòng, văn hoá doanh nghiệp đủ tốt sẽ có thể biến nhân viên từ “khó chịu” thành “chịu khó”, biến họ thành những đại sứ thương hiệu cho công ty, tạo nên “bản sắc” riêng của doanh nghiệp.

Để tham gia khoá huấn luyện đặc biệt quan trọng mà CPCP Giá trị cộng đồng SSKPI thực hiện rất thành công trong thời gian qua: