fbpx

Cổng thông tin toàn diện về tuyển dụng và quản trị nhân sự
dành cho HR, Manager & CEO

Báo cáo thường niên của TopCV về tình hình tuyển dụng nhân sự trẻ

TopCV ra mắt: “Báo cáo thị trường tuyển dụng nhân sự trẻ năm 2018”

Theo báo cáo mới nhất của TopCV - nền tảng kết nối cơ hội việc làm thông qua CV đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam, Ngành Kinh doanh / Tư vấn / Bán hàng đang...
Giảng viên chuyên nghiệp

[HSM] Khoá đào tạo: Giảng viên chuyên nghiệp

Các giám đốc thừa nhận rằng họ thấu hiểu tầm quan trọng của công tác đào tạo trong doanh nghiệp, nhưng lại than phiền là rất khó triển khai tốt công việc này mà một trong những...
Tại sao tuyển Sale lại khó

Tại sao tuyển Sale lại khó?

Sale (Nhân viên kinh doanh) là một vị trí được tuyển dụng rất lớn và thường xuyên, chiếm đến khoảng 40% nhu...
Giảng viên chuyên nghiệp

[HSM] Khoá đào tạo: Giảng viên chuyên nghiệp

Các giám đốc thừa nhận rằng họ thấu hiểu tầm quan trọng của công tác đào tạo trong doanh nghiệp, nhưng lại...
Nghề nhân sự thực hành 2

[HSM] Khoá đào tạo: Nghề nhân sự thực hành

Với sứ mệnh tham gia tạo dựng cộng đồng nhân sự giỏi nghề, chân chính - là đối tác kinh doanh hiệu...

[HSM] Khoá đào tạo: Quản trị nhân sự cho các cấp quản lý

Trong bất kỳ tổ chức nào, các cấp quản lý, lãnh đạo am hiểu sâu sắc và quan tâm về quản trị...
6 bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững chắc

6 bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững chắc

Văn hoá doanh nghiệp (VHDN) quyết định sự trường tồn của doanh nghiệp. Thậm chí, nó giúp doanh nghiệp trường tồn vượt...
10Báo cáo & Dữ liệu nhân sự

[SSKPI] Module huấn luyện 10: Báo cáo & Dữ liệu nhân sự

Phân tích dữ liệu & lập kế hoạch nhân sự là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhưng cũng đầy thách...
09 Quản trị và phát triển nhân tài

[SSKPI] Module huấn luyện 09: Quản trị và phát triển nhân tài

“Cuộc chiến của những nhân tài” là 1 nội dung trọng tâm của các báo cáo nghiên cứu xu hướng ngành quản...
Báo cáo thường niên của TopCV về tình hình tuyển dụng nhân sự trẻ

TopCV ra mắt: “Báo cáo thị trường tuyển dụng nhân sự trẻ năm 2018”

Theo báo cáo mới nhất của TopCV - nền tảng kết nối cơ hội việc làm thông qua CV đầu tiên và...
08 Thiết kế chính sách nhân sự & lương thưởng

[SSKPI] Module huấn luyện 08: Thiết kế chính sách nhân sự & lương thưởng

Hệ thống lương 3Ps - là công cụ quản trị nhân sự một cách hiệu quả. Với cơ chế vận hành...
07Lượng giá công việc & cấu trúc ngạch bậc

[SSKPI] Module huấn luyện 07: Lượng giá công việc & cấu trúc ngạch bậc

Mỗi vị trí công việc được thiết kế nhằm đảm bảo một chức năng hoạt động chuyên biệt. Các tiêu chí về...