Suy cho cùng thì mọi tổ chức hoạt động đều mong muốn đạt được hiệu quả. Hiệu quả của doanh nghiệp là hiệu quả tổng thể của tất cả các nhân viên trong doanh nghiệp. Gánh nặng đang đặt lên vai nhà quản trị nhân sự với mục tiêu là quản trị và nâng cao hiệu suất nhân viên.

Các nghiên cứu về quản trị hiệu suất cho thấy:

 • 84% Công ty không tận dụng hết tiềm năng của nguồn nhân lực. (Theo Saratoga Institute.)
 • 67% Nhân viên hiệu suất cao không gắn bó với công ty thiếu hệ thống đánh giá tốt.
 • (Theo Harvard Business Review)
 • 50% Hiệu suất của nhân viên bị lãng phí vào những việc không sinh lợi nhuận. (Theo Corporate Strategy Research)
 • Trong 8,8 tiếng có mặt ở Văn phòng, nhân viên chỉ thực sự làm việc của công ty là 2h53’” (Theo Cục thống kê Lao động Mỹ)

Rất có thể công ty bạn cũng đang rơi vào tình trạng tương tự. Do đó, nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên để hoàn thành tốt nhất các mục tiêu đề ra là nhiệm vụ quan trọng nhất của những người lãnh đạo và quản lý lúc này. Thế nhưng, thực tế hiện nay, các lãnh đạo – quản lý phần lớn xuất phát từ năng lực chuyên môn và nỗ lực của cá nhân nên khi vào vai trò phải quản lý thì nhiều người gặp khó khăn trong việc thiết lập hệ thống đo lường hiệu quả làm việc cũng như đưa ra các chính sách khích lệ động viên.

Chương trình này giúp học viên thiết lập một hệ thống quản trị hiệu suất tổng thể của công ty theo lĩnh vực, theo chức năng. Đồng thời, học viên có thể triển khai các hoạt động đo lường, đánh giá, phản hồi và thiết kế các quy chế tạo động lực hoặc áp lực với nhân viên để đạt được các chỉ tiêu hiệu suất cao nhất.

NỘI DUNG CHÍNH

 • Hệ thống BSC và PMS (Performance Management System)
 • Tổ chức thiết lập và phân bổ các chỉ tiêu hiệu suất theo KPI
 • Truyền thông và lên kế hoạch hành động STARTS
 • Giám sát & đo lường quá trình triển khai
 • Phương pháp Đánh giá và phản hồi
 • Quy chế đánh giá và khen thưởng hiệu suất

Ban giảng huấn của chương trình là các chuyên gia có trên 15 năm kinh nghiệm làm Giám đốc nhân sự các tập đoàn lớn trong nước & quốc tế. Những người được huấn luyện & triển khai các dự án tư vấn bởi: HAY GROUP, MERCER, SHRM, BSI USA, TOWERS WATSON,… Những người có am hiểu sâu sắc về bối cảnh nhân sự trong nước và trên thế giới mong muốn góp phần tích cực vào sự vận hành hiệu quả và phát triển bền vững doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam.

AI NÊN THAM GIA

 • Ban lãnh đạo doanh nghiệp: CEO, GĐ nhân sự, GĐ chức năng..
 • Trưởng phòng ban, bộ phận, đội nhóm… của công ty
 • Các nhân sự muốn cập nhật thêm kiến thức, kỹ năng và xu hướng mới trong nghề nhân sự.

QUÀ TẶNG CHO NGƯỜI THAM DỰ

 • Gói Khảo sát thực trạng nhân sự EIS.VN trị giá 2.000.000đ
 • Bộ sách Chiến lược & Hệ thống HR (M. Amstrong, Dave Ulrich…)
 • Các báo cáo, xu hướng phát triển nguồn nhân lực 2018
 • Bộ thư viện các mục tiêu, KPIs của doanh nghiệp & Nhân sự

Các doanh nghiệp hiện nay khó có thể quản trị hiệu suất được như các tập đoàn lớn trên thế giới trong một hay vài năm, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể rút ngắn thời gian so với dự kiến nếu như chúng ta biết các học hỏi từ họ những phương pháp, cách làm hay để áp dụng vào thực tiễn nhằm nâng cao hiệu suất và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp mình.

Tham dự module huấn luyện này để nâng cao năng lực quản trị hiệu suất nhân sự của mình