Đối với nhiều bạn HR thì nhiệm vụ lập kế hoạch nhân sự hay kế hoạch nguồn nhân lực (Workforce Planning) là một trong những nhiệm vụ khó và phức tạp, đòi hỏi kiến thức và nguồn thông tin đầu vào tổng hợp. Dưới đây là một số lưu ý và mẫu kế hoạch nguồn nhân lực mà HR, HRM, CEO có thể tham khảo.

Nội dung cần có của bản kế hoạch nhân sự

1. Các thông tin đầu vào cần thiết

  • Chiến lược, kế hoạch, các mục tiêu kinh doanh của Doanh nghiệp
  • Triết lý, chiến lược đãi ngộ, phát triển người lao động.
  • Kế hoạch dự kiến về sản phẩm, doanh số và các nguyên tắc xây dựng định mức lao động, xác định định biên nhân sự (đây là phần rất phức tạp nên tôi sẽ bàn ở 1 chủ đề riêng).
  • Bản tham số các thông số đầu vào trong từng đầu mục chi phí nhân sự (lương cơ bản, thưởng, mức đóng BHXH, các mức phúc lợi, các chi phí đào tạo tuyển dụng…)

2. Bản Kế hoạch định biên

Nêu rõ trong năm … mỗi vị trí công việc ở các phòng ban cần có bao nhiêu người, cấp bậc mỗi vị trí là gì (theo hệ thống cấp bậc chức danh nội bộ của Công ty bạn), kèm theo mô tả cv và các yêu cầu tổng quát nhất.

3. Kế hoạch chi phí nhân sự

Với số lượng nhân sự dự kiến của Công ty năm 2019, bạn cần liệt kê các đầu mục chi phí liên quan đến chi phí lao động như lương, chi phí BHXH, công đoàn phí, chi phí phúc lợi, thưởng, chi phí tuyển dụng, đào tạo,chi phí cho các hoạt động nhân sự phát sinh trong năm (ví dụ: mua phần mềm QTNS) … từ đó tính ra được ngân sách kế hoạch dành cho các chi phí liên quan đến nhân sự năm tới là bao nhiêu. Nội dung này cần làm việc chặt chẽ với bộ phận Kế toán để align với kế hoạch chi phí chung toàn Công ty.

HRinsider gửi đến mọi người tham khảo 2 template: Kế hoạch định biênKế hoạch chi phí nhân sự của anh Nguyễn Nghĩa – Một HR có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự. Mọi người có thể trao đổi các vấn đề thắc mắc, cần thảo luận tại: fanpage HR Insider 4.0.

Link tải: Kế hoạch định biên & chi phí nhân sự

4. Kế hoạch tuyển dụng

Từ kế hoạch định biên, kế hoạch chi phí nhân sự và định biên hiện tại của Công ty, kế hoạch tuyển dụng cung cấp cho Ban LĐ Công ty số lượng NLĐ cần tuyển mới trong năm, thời điểm tuyển, các kênh tuyển, các chi phí có liên quan cho công tác tuyển dụng, các kiến nghị và nguồn lực cần Công ty cung cấp…

5. Kế hoạch hành động để xây dựng và nâng cao chất lượng của hệ thống quản trị nhân sự

Bạn cần đánh giá tổng quát xem hệ thống QTNS hiện tại đang có những khiếm khuyết gì, những hoạt động gì bạn cần tiến hành trong năm 2019 để cải thiện nó. Đi kèm theo là giải pháp, timeline, nguồn lực, trách nhiệm của các cá nhân, bộ phận có liên quan, kết quả đầu ra kỳ vọng…

Một số mẫu kế hoạch nguồn nhân lực

Mẫu kế hoạch tuyển dụng nhân sự

Kế hoạch nguồn nhân lực 2

Mẫu kế hoạch nguồn nhân lực 3

Lưu ý trước khi lập kế hoạch nhân sự

Một bản kế hoạch nguồn nhân lực tốt là khi trả lời được những câu hỏi sau:

Quý/Năm tới là Quý/năm gì: Năm chịu tác động mạnh mẽ của cách mạng 4.0; năm khủng hoảng; năm có tỷ lệ nhân sự Z ra trường cao nhất…

Mục đích của việc lập kế hoạch nhân sự là gì: Đó có phải là việc dự báo những việc sẽ phải làm trên con đường đi từ hiện tại đến mục tiêu kinh doanh của công ty đề ra và những dự báo này sẽ được thực hiện, đo lường như thế nào?

Kế hoạch như thế nào thì được gọi là thành công: Là khi được ban lãnh đạo phê duyệt.

Làm sao để lãnh đạo phê duyệt: Là khi kế hoạch của bạn phải là một bản dự báo tình hình thực tế cho tương lai có đủ số nhân viên, với đầy đủ năng lực & động lực để đạt được mục tiêu mà doanh nghiệp đưa ra với chi phí hợp lý nhất.

Plan B của kế hoạch nguồn nhân lực lần này là gì: Không phải HR cứ làm kế hoạch, trình lên cấp trên sẽ được duyệt ngay. Sẽ có nhiều yếu tố cần điều chỉnh, vậy kế hoạch điều chỉnh sẽ là gì?

Trả lời được những câu hỏi trên, HR sẽ cơ bản nắm được phần nào cấu trúc của một kế hoạch nguồn nhân lực.