Mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên 2019 và những lưu ý khi viết

Mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên 2019 và một số lưu ý khi trình bày sẽ giúp thư ký dễ dàng ghi lại toàn bộ nội dung cuộc họp khi công ty có những phiên họp liên quan tới các quyết định trong doanh nghiệp.

Mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên chuẩn 2019

biên bản họp hội đồng thành viên

Biên bản họp Hội đồng thành viên chuẩn 2019

Tải mẫu biên bản họp hoàn chỉnh tại đây

Những lưu ý khi trình bày mẫu biên bản họp

Biên bản họp phải được ghi vào sổ biên bản của công ty. Thư ký có thể thực hiện một số hình thức lưu trữ khác như ghi âm; hoặc các phương tiện điện tử khác. Trước khi kết thúc cuộc họp, biên bản họp phải được hoàn thành xong và thông qua. 

Sau đây là một số lưu ý khi trình bày mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên 2019:

  1. Thư ký cần tìm hiểu và phác thảo qua nội dung cuộc họp. Dù là cuộc họp bất thường hay cuộc họp thường niên của Hội đồng thành viên công ty. 
  2. Thư ký cuộc họp cần ghi rõ họ tên từng thành viên dự họp; tỷ lệ vốn góp; số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên dự họp; và cả họ, tên, tỷ lệ vốn góp; số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên không dự họp; địa chỉ trụ sở chính, loại hình cuộc họp, ngày, giờ và địa điểm. Để lại chỗ trống để điền thời gian bắt đầu và kết thúc. Người lập biên bản phải ghi chú xem cuộc họp có đủ số đại biểu quy định (số lượng người tham dự tối thiểu để thực hiện bỏ phiếu).
  3. Về mục đích cuộc họp, thư ký có thể dựa vào chương trình họp mà chủ tịch Hội đồng thành viên đã gửi kèm thông báo mời họp để ghi.
  4. Đối với các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; người lập biên bản sẽ ghi lần lượt từng nội dung đã được chủ tọa cuộc họp đưa ra để thảo luận; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận.
  5. Đối với kết quả biểu quyết, thư ký cuộc họp ghi rõ những thành viên tán thành; không tán thành hoặc trung lập (không ý kiến). Nếu việc bỏ phiếu thành công, viết “bỏ phiếu được tiến hành thành công”; nếu không, hãy viết là “bỏ phiếu không thành công”.
  6. Người lập biên bản họp ghi lại vấn đề đã được Hội đồng quản trị thông qua.
  7. Biên bản phải có đầy đủ họ, tên, chữ ký của thành viên, người đại diện theo uỷ quyền dự họp theo quy định của pháp luật.

>> Xem thêm: Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông chuẩn pháp lý nhất 2019

Trên đây là Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên 2019 mới nhất và một số lưu ý khi viết biên bản cho thư ký cuộc họp. Mẫu này phù hợp cho người lập biên bản cuộc họp có thể áp dụng cho công việc một cách chuyên nghiệp, hạn chế những sai lệch không đáng có, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian và công sức khi làm việc. 

Bên cạnh các bài blog chất lượng, insider.tophr.vn còn đem tới nhiều chương trình ưu đãi, phục vụ thiết thực cho công việc hàng ngày của những người làm tuyển dụng – nhân sự và quản lý doanh nghiệp.

Đăng tuyển miễn phí – không giới hạn số lượng chỉ với 1 click tại đây

Trải nghiệm tính năng Chiến dịch tìm kiếm ứng viên – Nâng tầm tuyển dụng hiện đại trong mùa tuyển dụng tại đây