TopCV tiếp lợi thế: Cùng doanh nghiệp “nằm lòng” những thay đổi về BHXH và tiền lương từ 1/7/2023

Ngày 14/05/2023, theo Chính phủ ban hành Nghị định 24/2023/NĐ-CP, mức lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/ tháng kể từ ngày 01/07/2023. Dựa trên Nghị quyết này, các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội đồng thời cũng sẽ có nhiều điểm khác biệt. Cùng TopCV Việt Nam điểm qua những thay đổi về Bảo hiểm xã hội và tiền lương cho người lao động từ 01/07/2023 mà doanh nghiệp, đặc biệt là bộ phận Nhân sự (HR) cần lưu ý nhé!

1. Tăng mức hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau

Mức hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau được quy định tại Điều 29 Luật BHXH 2014 được tính bằng 30% mức lương cơ sở.

  • Công thức tính: Mức hưởng trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau (tính theo ngày) = 30% * Mức lương cơ sở.

Do đó, khi mức lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/ tháng, tương đương mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sẽ tăng từ 447.000 đồng/ ngày lên thành 540.000 đồng/ ngày.

2. Tăng mức trợ cấp 1 lần cho các trường hợp sinh con/ nhận con nuôi

Theo Điều 38, Luật Bảo hiểm xã hội 2014, đối với lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con dưới 06 tháng tuổi sẽ được hưởng mức trợ cấp 01 lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh hoặc nhận nuôi con.

Trường hợp trong gia đình chỉ có người cha tham gia BHXH thì mức người cha được trợ cấp 01 lần sẽ tính bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh cho mỗi con.

Mức trợ cấp 1 lần cập nhật mới từ 01/07/2023 cho các trường hợp sinh con/ nhận con nuôi:

  • Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con dưới 06 tháng tuổi: Mức hiện hành là 2.980.000 đồng, mức trợ cấp mới là 3.600.000 đồng cho mỗi con.
  • Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH: Mức hiện hành là 2.980.000 đồng, mức trợ cấp mới là 3.600.000 đồng cho mỗi con.

3. Tăng mức hưởng chế độ trợ cấp sau thai sản

Mức hưởng chế độ phục hồi sức khỏe sau thai sản của người lao động nữ (Theo khoản 3 Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014) hiện được tính bằng 30% mức lương cơ sở.

  • Công thức tính: Mức hưởng chế độ trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản = 30% * Mức lương cơ sở.

Như vậy, từ 01/07/2023, lao động nữ sau sinh sẽ được hưởng mức trợ cấp mới, cụ thể là 540.000 đồng/ ngày.

4. Tăng tiền trợ cấp đối với người lao động gặp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

4.1. Mức hưởng trợ cấp 1 lần với người lao động bị suy giảm khả năng lao động

Theo quy định tại Điều 48 Luật An toàn, vệ sinh lao động, mức trợ cấp 1 lần được áp dụng trong trường hợp người lao động gặp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp dẫn tới suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30%. 

Trong đó, mức trợ cấp bao gồm cả trợ cấp tính theo mức độ suy giảm khả năng lao động và trợ cấp tính theo số năm đóng BHXH.

  • Công thức tính: Mức trợ cấp = 5 * Mức lương cơ sở + (Tỷ lệ % suy giảm lao động – 5) * 0,5 * Mức lương cơ sở

– Căn cứ vào công thức trên, khi áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/ tháng, mức trợ cấp 1 lần người lao động bị suy giảm khả năng lao động nhận được sẽ là 9.000.000 đồng (trong trường hợp suy giảm 5% khả năng lao động), sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì người lao động tiếp tục được hưởng thêm 900.000 đồng.

– Bên cạnh đó, người lao động sẽ được hưởng thêm trợ cấp tính theo số năm đóng BHXH, cụ thể:

  • Thời gian đóng BHXH từ 1 năm trở xuống, mức trợ cấp tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.

4.2. Mức hưởng trợ cấp hàng tháng với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên

Hiện hành, mức hưởng trợ cấp hàng tháng đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên là 447.000 đồng, tính theo mức hưởng mới từ 01/07/2023 sẽ là 540.000 đồng (Căn cứ theo Điều 49 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015). Sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 36.000 đồng.

Mức trợ cấp này bao gồm cả trợ cấp tính theo mức độ suy giảm khả năng lao động và trợ cấp tính theo số năm đóng BHXH.

  • Công thức tính: Mức trợ cấp = 30% * Mức lương cơ sở + (Tỷ lệ % suy giảm lao động – 31) * 2% * Mức lương cơ sở

Tương tự với mức hưởng trợ cấp 1 lần, người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên đồng thời cũng được hưởng thêm trợ cấp tính theo số năm đóng BHXH, cụ thể:

  • Thời gian đóng BHXH từ 1 năm trở xuống, mức trợ cấp tính bằng 0,%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.

Nếu thương tổn người lao động gặp phải do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp khiến khả năng lao động bị suy giảm từ 81% trở lên, người lao động bị liệt cột sống, mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần thì ngoài những mức hưởng trợ cấp nêu trên, hàng tháng người lao động sẽ được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở, cụ thể mức phụ cấp phục vụ là 1,8 triệu đồng/ tháng.

Căn cứ: Điều 49 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015

4.3. Mức trợ cấp 1 lần dành cho người lao động không may tử nạn do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Áp dụng theo Điều 53, Luật An toàn, vệ sinh lao động, người lao động không may mắn bị cướp đi tính mạng do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì trợ cấp sẽ được hưởng bởi thân nhân của người lao động đã mất.

Theo đó, trợ cấp 1 lần tính bằng 36 * Mức lương cơ sở, tương đương mức trợ cấp một lần cho thân nhân người lao động là 64.800.000 đồng.

4.4. Mức trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật, bệnh tật

Dựa trên Điều 54 Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định, người lao động sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc mắc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp, trong thời gian 30 ngày đầu quay trở lại làm việc, sức khỏe chưa thực sự hồi phục sẽ được nghỉ dưỡng sức thêm từ 5-10 ngày.

Mức hưởng dưỡng sức sau điều trị được tính bằng 30% mức lương cơ sở, tức 540.000/ ngày đối với mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/ tháng.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 66 Luật BHXH 2014, mức trợ cấp mai táng từ ngày 01/07/2023 bằng 18.000.000 đồng. Mức trợ cấp tuất hàng tháng từ 01/07/2023 đối với mỗi thân nhân bằng 900.000 đồng; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 1.260.000 đồng (Căn cứ Khoản 1 Điều 68 Luật BHXH 2014).

5. Tăng mức lương đóng Bảo hiểm xã hội tối đa

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 89 Luật BHXH 2014, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Do đó, từ 01/07/2023, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối đa bằng 36.000.000. Mức đóng tăng, đồng nghĩa với mức hưởng các chế độ BHXH của mình lao động sau nay như lương hưu, BHXH một lần cũng sẽ cao hơn.

Qua bài chia sẻ về những thay đổi trong Bảo hiểm xã hội từ 01/07/2023, hy vọng bộ phận Nhân sự tại các doanh nghiệp có thể nắm rõ những điều chỉnh, để từ đó hỗ trợ tốt nhất cho người lao động về các chính sách cũng như quyền lợi.

Tham khảo thêm các bài viết từ TopCV Việt Nam: