fbpx

Mẫu JD (Mô tả công việc)

Mô tả công việc Chuyên viên Mạng xã hội (Social Media Executive)

Mô tả công việc Chuyên viên Mạng xã hội (Social Media Executive) là gì? Chuyên viên Mạng xã hội...
Mô tả công việc Game Developer

Mô tả công việc Game Developer

Game Developer tham gia vào mọi khía cạnh của công việc chế tạo game, từ việc lên concept cho tới khi đưa...
Mô tả công việc Trợ lý tổng giám đốc

Mô tả công việc Trợ lý tổng giám đốc

Tổng quan vị trí Trợ lý giám đốc là người hỗ trợ Giám đốc trong việc lập và theo dõi tiến độ...
Mô tả công việc Giám đốc Phát triển kinh doanh

Mô tả công việc Giám đốc Phát triển kinh doanh (Business Development Manager)

Giám đốc Phát triển kinh doanh là người chịu trách nhiệm vạch định chiến lược nhằm tăng trưởng doanh thu mà vẫn...
nhan-vien-telesales- (1)

Mô tả công việc vị trí Nhân viên Telesales

Mô tả công việc vị trí Nhân viên Telesales Nhân viên Telesales (bán hàng qua điện thoại) là những...

Mô tả công việc Nhân viên tư vấn dịch vụ

Mô tả công việc Nhân viên tư vấn dịch vụ Nhân viên tư vấn hay còn được gọi là tư...

Mô tả công việc vị trí Sale Admin

Mô tả công việc vị trí Sale Admin Sale Admin (Sales Administrator) là vị trí trợ lý kinh doanh hoặc thư ký...
Mô tả công việc Lập trình viên Game Designer

Mô tả công việc Lập trình viên Game Designer

Tổng quan vị trí Lập trình viên Game Designer Lập trình viên Game Designer/ Thiết kế game được hiểu...
Mô tả vị trí Nhân viên Kế toán thuế 1920x1080

Mô tả vị trí Nhân viên Kế toán thuế (Tax Accountant)

Nhân viên Kế toán thuế (Tax Accountant) đóng vai trò cầu nối, liên kết giữa doanh nghiệp và nhà nước. Nhờ các công...
Mô tả công việc vị trí Kiểm toán viên nội bộ 1920x1080

Mô tả công việc vị trí Kiểm toán viên nội bộ

Kiểm toán viên nội bộ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong bộ máy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Là...