fbpx

Mẫu JD (Mô tả công việc)

Mô tả công việc Chuyên viên Mạng xã hội (Social Media Executive)

Mô tả công việc Chuyên viên Mạng xã hội (Social Media Executive) Mô tả công việc Chuyên viên...
Mô tả công việc Game Developer

Mô tả công việc Game Developer

Mô tả công việc Game Developer Game Developer tham gia vào mọi khía cạnh của công việc chế...
Mô tả công việc Trợ lý tổng giám đốc

Mô tả công việc Trợ lý tổng giám đốc

Mô tả công việc Trợ lý tổng giám đốc Tổng quan vị trí Trợ lý giám đốc là...
Mô tả công việc Giám đốc Phát triển kinh doanh

Mô tả công việc Giám đốc Phát triển kinh doanh (Business Development Manager)

Mô tả công việc Giám đốc Phát triển kinh doanh (Business Development Manager) Giám đốc Phát triển kinh...

Mô tả công việc vị trí Nhân viên hành chính tổng hợp

Mô tả công việc vị trí Nhân viên hành chính tổng hợp Nhân viên hành chính tổng hợp...

Mô tả công việc vị trí Chuyên viên thiết kế giao diện

Mô tả công việc vị trí Chuyên viên thiết kế giao diện UX/UI Designer là người đảm...

Mô tả công việc vị trí Frontend Developer

Mô tả công việc vị trí Frontend Developer Front End là cách gọi quy trình sử dụng các...

Mô tả công việc vị trí Chuyên viên bảo mật hệ thống

Mô tả công việc vị trí Chuyên viên bảo mật hệ thống Chuyên viên bảo mật thông tin...

Mô tả công việc vị trí Lập Trình Viên Android

Mô tả công việc vị trí Lập Trình Viên Android Lập trình viên Android (Android Developer) là nghề sử...

Mô tả công việc vị trí Lập trình viên IOS (1)

Mô tả công việc vị trí Lập trình viên IOS (1) Lập trình iOS chính là việc xây dựng...