fbpx

Mẫu JD (Mô tả công việc)

Mô tả công việc Game Developer

Mô tả công việc Game Developer

Game Developer tham gia vào mọi khía cạnh của công việc chế tạo game, từ việc lên concept cho tới khi đưa...

Mô tả công việc Trợ lý tổng giám đốc

Tổng quan vị trí Trợ lý giám đốc là người hỗ trợ Giám đốc trong việc lập và theo dõi tiến độ...
Mô tả công việc Giám đốc Phát triển kinh doanh (Business Development Manager)

Mô tả công việc Giám đốc Phát triển kinh doanh (Business Development Manager)

Giám đốc Phát triển kinh doanh là người chịu trách nhiệm vạch định chiến lược nhằm tăng trưởng doanh thu mà vẫn...
Mô tả vị trí Nhân viên Kế toán thuế 1920x1080

Mô tả vị trí Nhân viên Kế toán thuế (Tax Accountant)

Nhân viên Kế toán thuế (Tax Accountant) đóng vai trò cầu nối, liên kết giữa doanh nghiệp và nhà nước. Nhờ các công...
Mô tả công việc vị trí Kiểm toán viên nội bộ 1920x1080

Mô tả công việc vị trí Kiểm toán viên nội bộ

Kiểm toán viên nội bộ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong bộ máy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Là...
Nhân viên bộ phận IT 1920x1080 002

Mô tả công việc: Nhân viên bộ phận IT (P.2)

Bộ phận IT có rất nhiều vị trí cần tuyển dụng. Hãy cùng HR Insider 4.0 tìm hiểu bộ Mô tả công...
Nhân viên bộ phận IT 1920x1080

Mô tả công việc: Nhân viên bộ phận IT (P.1)

Bộ phận IT có rất nhiều vị trí cần tuyển dụng. Hãy cùng HR Insider 4.0 tìm hiểu bộ Mô tả công...
Advertising Account Executive 1920x1080

Mô tả công việc: Advertising Account Executive

Advertising Account Executive là chức vụ cơ bản nhất của bộ phận Account; đóng vai trò là cầu nối giữa khách hàng...
Mẫu mô tả công việc Chuyên viên C&B 1920x1080_26092019001

Mẫu mô tả công việc: Chuyên viên C&B (Compensation And Benefit Executive)

Chính sách - Tiền lương là một trong những mảng quan trọng của Nhân Sự và đang được rất nhiều doanh nghiệp...
Mô tả công việc: Quản lý cửa hàng

Mô tả công việc: Quản lý cửa hàng

Quản lý cửa hàng không những là người quản lý nhân viên, hàng hóa trong cửa hàng mà còn là người nhận...