Bố trí đúng việc, đúng người, đúng số lượng luôn là thách thức đối với bộ phận nhân sự. Đơn giản hoá, làm giàu, hay đa nhiệm công việc mới là giải pháp phù hợp? mô tả công việc thế nào, quyền hạn ra sao? Chương trình này cũng giúp học viên xác định rõ định mức lao động để tính toán số nhân viên tối ưu tại mỗi vị trí.

NỘI DUNG CHÍNH

 • Các phương pháp thiết kế công việc
 • Mô tả công việc theo form tiêu chuẩn
 • Hệ thống phân quyền
 • Các phương pháp Định mức lao động
 • Định biên và kế hoạch tuyển dụng nhân sự

Ban giảng huấn của chương trình là các chuyên gia có trên 15 năm kinh nghiệm làm Giám đốc nhân sự các tập đoàn lớn trong nước & quốc tế. Những người được huấn luyện & triển khai các dự án tư vấn bởi: HAY GROUP, MERCER, SHRM, BSI USA, TOWERS WATSON,…

Những người có am hiểu sâu sắc về bối cảnh nhân sự trong nước và trên thế giới mong muốn góp phần tích cực vào sự vận hành hiệu quả và phát triển bền vững doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam.

AI NÊN THAM GIA

 • Ban lãnh đạo doanh nghiệp: CEO, GĐ nhân sự, GĐ chức năng..
 • Trưởng phòng ban, bộ phận, đội nhóm… của công ty
 • Các nhân sự muốn cập nhật thêm kiến thức, kỹ năng và xu hướng mới trong nghề nhân sự.

QUÀ TẶNG CHO NGƯỜI THAM DỰ

 • Gói Khảo sát thực trạng nhân sự EIS.VN trị giá 2.000.000đ
 • Bộ sách Chiến lược & Hệ thống HR (M. Amstrong, Dave Ulrich…)
 • Các báo cáo, xu hướng phát triển nguồn nhân lực 2018
 • Bộ thư viện các mục tiêu, KPIs của doanh nghiệp & Nhân sự

Sai lầm nhất trong các doanh nghiệp là “áng chừng” công việc hay bố trí nhân sự khá “tùy tiện”. Xin hãy dừng lại, đừng tiếp tục làm như thế!

Rõ ràng là chúng ta cần một phương pháp luận cũng như trình tự ứng dụng để phân tích tiến trình công việc; cân đối chức năng nhiệm vụ theo mô hình tổ chức công ty để xác định “tiêu hao giờ làm” cho từng lưu đồ tiến trình công việc, từ đó xác định được định biên số lượng & tiêu chuẩn nhân sự cho mỗi “nút” vị trí trong sơ đồ tổ chức vận hành công ty.

Tham gia module huấn luyện này để thoát khỏi tình cảnh tuyển và bố trí cho từng nhân sự theo cảm tính, xác định rõ định mức lao động để tính toán số lượng nhân viên tối ưu tại mỗi vị trí.

Chuỗi chương trình huấn luyện hệ thống Quản trị nhân sự