TOPCV VIỆT NAM RA MẮT BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG TUYỂN DỤNG 2023 & NHU CẦU TUYỂN DỤNG 2024

Tải miễn phí báo cáo Song ngữ Việt – Anh tại: https://insights.topcv.vn/recruitment-report-2023-2024?source=bloginssider

Với hành trình 10 năm hoạt động trong lĩnh vực HR Tech (Công nghệ nhân sự), TopCV thấu hiểu 2023 là một năm nhiều biến động với các Doanh nghiệp Việt:

▪️ Doanh nghiệp đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh kinh tế thế giới và vĩ mô suy giảm

▪️ Bài toán tối ưu nguồn nhân lực trở nên thử thách với không chỉ các Doanh nghiệp Việt mà còn trên toàn thế giới

▪️ Người lao động đứng trước nhiều sự thay đổi (chủ động và bị động) trong sự nghiệp

Tiếp tục sứ mệnh kiến tạo cầu nối bền vững giữa Doanh nghiệp và Người lao động, TopCV Việt Nam chính thức ra mắt BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG TUYỂN DỤNG 2023 & NHU CẦU TUYỂN DỤNG 2024 (Song ngữ Việt – Anh), với những góc nhìn đa chiều và thực tiễn xoay quanh thị trường nhân sự 2023 – 2024, đồng thời, đưa ra những giải pháp hỗ trợ Doanh nghiệp hoạch định nguồn nhân lực hiệu quả dựa trên nguồn cơ sở dữ liệu vững chắc:

✅ Thấu hiểu ứng viên: Từ nhu cầu, hành vi, đến những kỳ vọng trên hành trình sự nghiệp để đưa ra những giải pháp thu hút và giữ chân nhân tài hiệu quả

✅ Điều chỉnh ngân sách hợp lý theo xu hướng chung của thị trường dựa trên tham chiếu từ các Doanh nghiệp cùng quy mô

✅ “Chuyển mình” thích ứng với bối cảnh mới, từ đó, hoạch định chiến lược nhân sự dài hạn và vượt trội

Tải miễn phí Báo cáo Thị trường tuyển dụng 2022 & Nhu cầu tuyển dụng 2023 tại đây để có thêm những thông tin lợi thế cho hoạt động quản trị nhân sự của Doanh nghiệp trong năm 2024!
#TopCVVietNam #TopCVforBusiness #TiepLoiTheNoiThanhCong