Hệ thống lương 3Ps – là công cụ quản trị nhân sự một cách hiệu quả. Với hệ thống lương 3P, Doanh nghiệp sẽ tối ưu được chi phí tiền lương đáng kể. Hệ thống lương 3P không dựa trên cảm tính nên đảm bảo tính công bằng cạnh tranh cho nhân viên. Lương 3P dựa vào 3 yếu tố được đánh giá và xây dựng chi tiết đó là: Position – Performance – Person.

Để triển khai concept này phải áp dụng liên kết các phương pháp khác nhau. Chương trình này cung cấp góc nhìn chuẩn mực về 3P concept với sự tham chiếu từ hệ thống của Mercer, Hay Group, Towers watson. Hơn thế nữa, các chiến thuật điều tiết thu nhập theo mục đích nhân sự và các chính sách phúc lợi mở rộng các chính sách giữ chân Key Person cũng được đưa ra trong buổi huấn luyện.

NỘI DUNG CHÍNH

 • Mô hình 3P và các cấu phần của đãi ngộ tổng thể
 • Đãi ngộ tài chính và phi tài chính
 • Chiến lược đãi ngộ (gồm quy hoạch đãi ngộ ngắn hạn và dài hạn cho từng nhóm nhân sự)
 • Xây dựng Hệ thống thang bảng lương
 • Thưởng thành tích & phúc lợi mở rộng.

LỢI ÍCH KHI THAM GIA

 • Hiểu rõ giá trị của mỗi vị trí công việc để xác định mức lương phù hợp.
 • Xác định được quỹ lương, thưởng gắn với hiệu quả kinh doanh của Doanh nghiệp.
 • Hiểu được nguyên tắc xây dựng hệ thống ngạch bậc lương ;
 • Xây dựng nguyên tắc xác định lương hiệu quả công việc/ tiền thưởng theo KPI cho từng cá nhân, phòng ban.
 • Nằm lòng Quy chế lương, thưởng & phúc lợi;
 • Xây dựng công cụ hỗ trợ tính toán và tổng hợp số liệu báo cáo lương, thưởng, biến động nhân sự.

Ban giảng huấn của chương trình là các chuyên gia có trên 15 năm kinh nghiệm làm Giám đốc nhân sự các tập đoàn lớn. Những người được huấn luyện & triển khai các dự án tư vấn bởi: HAY GROUP, MERCER, … Những người có am hiểu sâu sắc về bối cảnh nhân sự trong nước và trên thế giới mong muốn góp phần tích cực vào sự vận hành hiệu quả và phát triển bền vững doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam.

AI NÊN THAM GIA

 • Ban lãnh đạo doanh nghiệp: CEO, GĐ nhân sự, GĐ chức năng..
 • Trưởng phòng ban, bộ phận, đội nhóm… của công ty
 • Chuyên viên đang làm công tác C&B muốn cập nhật thêm kiến thức, kỹ năng xây dựng lương thưởng.

QUÀ TẶNG CHO NGƯỜI THAM DỰ

 • Gói Khảo sát thực trạng nhân sự EIS.VN trị giá 2.000.000đ
 • Bộ sách Chiến lược & Hệ thống HR (M. Amstrong, Dave Ulrich…)
 • Các báo cáo, xu hướng phát triển nguồn nhân lực 2018
 • Bộ thư viện các mục tiêu, KPIs của doanh nghiệp & Nhân sự

Nhiều doanh nghiệp đã thành công trong việc xây dựng hệ thống lương phù hợp. Bên cạnh đó, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực sự hiểu sâu rằng hệ thống lương 3P cần các công cụ phù hợp nào để xây dựng.

Vậy nên, khi học xong vẫn chưa thể mạnh dạn triển khai toàn bộ các cải cách cần thiết cho một hệ thống lương hiện đại. Phần lớn chỉ mới chỉ chỉnh sửa “nhẹ” cơ cấu, thay đổi chút ít những chức danh, bố trí lại một vài nhân sự, chủ yếu vẫn là “gọt chân cho vừa giày”.

Một số doanh nghiệp lại thiết kế nhiệm vụ và yêu cầu năng lực theo con người thực tế nắm giữ vị trí, để rồi thiết lập hệ thống thang bậc theo chức danh đã “sửa nhẹ” như vừa nêu. Số khác lại để dành việc bố trí lại con người cho phù hợp chức danh sang giai đoạn khác hay để dành việc đánh giá năng lực sang thời gian phù hợp.

Hệ thống lương 3P đã được áp dụng trên thế giới hơn 50 năm nay. Đến nay, đã được nhiều doanh nghiệp Việt nam quan tâm. Tham dự Module này để thực sự hiểu và vận hành hệ thống trả lương 3P một cách hiệu quả.

Chuỗi chương trình huấn luyện hệ thống Quản trị nhân sự