fbpx

Tài liệu và Infographic

Mô tả công việc chuyên viên triển khai và vận hành hệ thống

Mô tả công việc Chuyên viên triển khai và vận hành hệ thống

Tổng quan vị trí Chuyên viên viên triển khai và vận hành hệ thống Trong các công ty sử dụng hệ thống công nghệ thông...
Mô tả công việc quản trị viên

Mô tả công việc quản trị viên (Admin)

Mô tả công việc quản trị viên (Admin) bao gồm những gì? Quản trị viên có trách nhiệm điều phối tất cả các hoạt động...

Mô tả công việc Chuyên viên Mạng xã hội (Social Media Executive)

Mô tả công việc Chuyên viên Mạng xã hội (Social Media Executive) là gì? Chuyên viên Mạng xã hội là người lôi kéo và tương...
Mô tả công việc Game Developer

Mô tả công việc Game Developer

Game Developer tham gia vào mọi khía cạnh của công việc chế tạo game, từ việc lên concept cho tới khi đưa ra sản...
Mô tả công việc Trợ lý tổng giám đốc

Mô tả công việc Trợ lý tổng giám đốc

Tổng quan vị trí Trợ lý giám đốc là người hỗ trợ Giám đốc trong việc lập và theo dõi tiến độ thực hiện...
Mô tả công việc Giám đốc Phát triển kinh doanh

Mô tả công việc Giám đốc Phát triển kinh doanh (Business Development Manager)

Giám đốc Phát triển kinh doanh là người chịu trách nhiệm vạch định chiến lược nhằm tăng trưởng doanh thu mà vẫn đảm bảo...
Mô tả công việc Chuyên viên đào tạo

Mô tả công việc Chuyên viên đào tạo

Chuyên viên đào tạo nội bộ là người phụ trách các khóa học dành cho cá nhân và doanh nghiệp, nhằm bổ túc kỹ...

Mô tả công việc vị trí Nhân viên hành chính tổng hợp

Nhân viên hành chính tổng hợp là người chịu trách nhiệm thực thi các đầu việc cụ thể trong phòng ban hành chính như...

Mô tả công việc vị trí Chuyên viên thiết kế giao diện

UX/UI Designer là người đảm nhận vai trò thiết kế trải nghiệm người dùng (User Experience Design) và thiết kế giao diện người dùng...

Mô tả công việc vị trí .NET Developer

Tổng quan .NET (hay được gọi là Dot Net) là một nền tảng lập được phát triển bởi Microsoft Window, bao gồm nhiều công nghệ...
Sponsored