Trong các buổi đại hội đồng cổ đông, không thể thiếu biên bản và nghị quyết rút ra từ cuộc họp đó. Bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp các mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông đúng pháp lý. Các doanh nghiệp có thể sử dụng ngay!

Họp đại hội đồng cổ đông là cuộc họp giữa các cổ đông trong công ty. Buổi gặp mặt này thường diễn ra 01 năm 1 lần hoặc bất thường. Với mục đích tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh, biểu quyết về chiến lược và kế hoạch hoạt động trong tương lai. Từ đó,  giải quyết các vấn đề quan trọng liên quan đến đường lối phát triển; hoặc bầu lại Chủ tịch hội đồng.

1. Mẫu biên bản họp đại hội cổ đông chuẩn thông thường

biên bản họp đại hội đồng cổ đông
Mẫu biên bản họp hội đồng cổ đông cơ bản được sử dụng nhiều nhất

Tải Mẫu biên bản họp hội đồng cổ đông cơ bản đầy đủ tại đây 

Mẫu biên bản họp hội đồng cổ đông cho công ty CP được sử dụng nhiều nhất

Tải Mẫu biên bản họp hội đồng cổ đông cho công ty cổ phần đầy đủ tại đây 

2. Mẫu biên bản họp đại HĐCĐ theo từng trường hợp

biên bản họp đại hội đồng cổ đông
Mẫu biên bản họp hội đồng cổ đông thường niên được sử dụng nhiều nhất

Tải Mẫu biên bản họp hội đồng cổ đông thường niên đầy đủ tại đây 

Mẫu biên bản họp hội đồng cổ đông bất thường được sử dụng nhiều nhất

Tải Mẫu biên bản họp hội đồng cổ đông bất thường đầy đủ tại đây 

biên bản họp đại hội đồng cổ đông
Mẫu biên bản họp hội đồng cổ đông bầu thành viên hội đồng quản trị

Tải Mẫu biên bản họp hội đồng cổ đông bầu thành viên hội đồng quản trị đầy đủ tại đây 

Mẫu biên bản họp hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng cổ phần

Tải Mẫu biên bản họp hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng cổ phần tại đây 

biên bản họp đại hội đồng cổ đông
Mẫu biên bản họp hội đồng cổ đông về việc thành viên góp vốn

Tải Mẫu biên bản họp hội đồng cổ đông về việc thành viên góp vốn tại đây 

3. Lưu ý khi lập, soạn thảo biên bản đại hội đồng cổ đông 

Khi soạn biên bản họp đại hội đồng cổ đông, bạn cần chú ý bổ sung đầy đủ các thông tin sau: 

  • Thông tin về doanh nghiệp: tên, địa chỉ trụ sở chính và mã số doanh nghiệp 
  • Thông tin về cuộc họp: thời gian họp, địa điểm họp, chương trình và nội dung cuộc họp 
  • Thông tin về chủ tọa và thư ký phiên họp: tên, ngày tháng năm sinh, số CMTND, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại. 
  • Danh sách các thành viên tham gia họp. 
  • Diễn biến cuộc họp: Vấn đề thông qua là gì, ý kiến của các thành viên dự họp về vấn đề đó, số phiếu biểu quyết thông qua, số phiếu không thông qua, kết luận có thông qua được nội dung đó không.

Bên cạnh đó, biên bản họp đại hội đồng cổ đông của doanh nghiệp cần tuân thủ theo Luật doanh nghiệp, cụ thể

  • Điều 110 Luật doanh nghiệp 2014
  • Điều 146, Luật doanh nghiệp 2014

Hy vọng những gì chúng tôi nêu trên sẽ giúp cho bạn có thêm những kiến thức tốt nhất về biên bản họp đại HĐCĐ, cũng như cách soạn thảo biên bản họp đại hội đồng cổ đông. 

>> Tham khảo: Mẫu nội quy công ty chuẩn nhất 2019