Mỗi vị trí công việc được thiết kế nhằm đảm bảo một chức năng hoạt động chuyên biệt. Các tiêu chí về kiến thức chuyên môn, mức độ ảnh hưởng, năng lực giải quyết vấn đề được sử dụng để đánh giá và so sánh giữa các vị trí công việc với nhau trong bức tranh tổng thể.

Chương trình này giúp các nhà quản trị nhân sự xây dựng được bức tranh ngạch bậc vị trí đó và thực hiện ghép các bức tranh đó một cách khoa học logic.

NỘI DUNG CHÍNH

 • Tổng quan về hệ thống lượng giá công việc (Job Evaluation)
 • Các phương pháp (Đánh giá nội bộ & So sánh với thị trường, Định tính & Định lượng) lượng giá công việc
 • Các tiêu chí đánh giá và bảng điểm tiêu chuẩn
 • Quy trình triển khai đánh giá cấp bậc công việc tại tổ chức
 • Kết nối kết quả đánh giá cấp bậc với hệ thống đãi ngộ.

Ban giảng huấn của chương trình là các chuyên gia có trên 15 năm kinh nghiệm làm Giám đốc nhân sự các tập đoàn lớn trong nước & quốc tế. Những người được huấn luyện & triển khai các dự án tư vấn bởi: HAY GROUP, MERCER, SHRM, BSI USA, TOWERS WATSON,… Những người có am hiểu sâu sắc về bối cảnh nhân sự trong nước và trên thế giới mong muốn góp phần tích cực vào sự vận hành hiệu quả và phát triển bền vững doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam.

LỢI ÍCH KHI THAM GIA

Chương trình sử dụng phương pháp huấn luyện thực chiến Tell – Show – Do – Review (hướng dẫn – làm mẫu – thực hành – góp ý) giúp học viên hiểu rõ & làm được thực tế các nội dung:

 • Hiểu rõ các yếu tố định giá & bảng điểm chuẩn mực toàn cầu.
 • Thực hiện chấm điểm & so sánh giá trị công việc & cấu trúc ngạch bậc.
 • Trải nghiệm quy trình triển khai đánh giá cấp bậc của tổ chức.
 • Kết nối kết quả đánh giá với hệ thống lương thưởng.

AI NÊN THAM GIA

 • Ban lãnh đạo doanh nghiệp: CEO, GĐ nhân sự, GĐ chức năng..
 • Trưởng phòng ban, bộ phận, đội nhóm… của công ty
 • Các chuyên viên nhân sự muốn cập nhật thêm kiến thức, kỹ năng và xu hướng mới trong nghề nhân sự.

QUÀ TẶNG CHO NGƯỜI THAM DỰ

 • Gói Khảo sát thực trạng nhân sự EIS.VN trị giá 2.000.000đ
 • Bộ sách Chiến lược & Hệ thống HR (M. Amstrong, Dave Ulrich…)
 • Các báo cáo, xu hướng phát triển nguồn nhân lực 2018
 • Bộ thư viện các mục tiêu, KPIs của doanh nghiệp & Nhân sự

Giới Nhân sự thường nói về Phương pháp lương 3P của Hay Group. Nhưng….thực tế 3P không phải là phương pháp xây dựng lương, cũng không phải của Hay Group. Vậy…phương pháp của Hay Group là gì???

Chương trình Huấn luyện đặc biệt về Định giá công việc & sắp xếp cấu trúc ngạch bậc làm rõ điều này.

Chuỗi chương trình huấn luyện hệ thống Quản trị nhân sự