[Tải Free] 63 biểu mẫu Hành chính nhân sự chuẩn và mới nhất

63 biểu mẫu hành chính nhân sự dưới đây bao gồm bảng lương, tiêu chuẩn đánh giá công việc, báo cáo biến động nhân sự, thanh lý hợp đồng…được sử dụng hàng ngày trong các hoạt động hành chính nhân sự nội bộ hay với các đối tác bên ngoài. Sau này, khi cần đối soát lại điều gì, HR, HRM chỉ cần xem lại các biểu mẫu làm việc này để nắm bắt được tình hình.

Bộ biểu mẫu dùng chuyên biệt cho công tác hành chính nhân sự

STTTên biểu mẫuSTTTên biểu mẫu
1Bản cam kết nghỉ việc33Mẫu bảng hệ số tiền lương chức danh
2Bảng chấm công tăng ca34Mẫu báo cáo
3Bảng kê chi tiết tiền lương35Mẫu công văn đăng ký thang lương
4Bảng lương36Mẫu đơn xin nghỉ hưởng trợ cấp một lần
5Bảng tiêu chuẩn đánh giá công việc37Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác
6Bảng tổng hợp đánh giá chỉ tiêu38Mẫu giấy chứng nhận sức khỏe
7Bảng tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ39Mẫu sơ yếu lí lịch
8Bảng tự nhận xét của cán bộ40Nhân viên nhân sự
9Bản tự kiểm điểm cá nhân41Nội quy Công ty
10BC biến động nhân sự42Phiếu bổ nhiệm cán bộ
11Biên bản bàn giao công việc43Phiếu đề xuất thăng chức
12Biên bản bàn giao hồ sơ tài liệu44Phiếu đánh giá cán bộ
13Biên bản bàn giao tài sản45Quy chế bổ nhiệm
14Biên bản đánh giá công việc46Quy chế khen thưởng
15Biên bản họp xử lý khiếu nại47Quy chế kỷ luật
16Biên bản thanh lý hợp đồng Lao động48Quy chế lương
17Biên bản vi phạm kỷ luật49Quy định bổ nhiệm
18Danh sách nhân viên chưa được tăng lương50Quyết định cho thôi việc
19Danh sách tăng lương định kỳ51Quyết định tăng lương
20Đơn khiếu nại tố cáo52Quyết định xóa bỏ án kỷ luật
21Đơn xin nghỉ việc53Quyết định xử lý khiếu nại tố cáo
22Giấy biên bản nhận hồ sơ khiếu nại54Quyết định xử lý kỷ luật
23Giấy đề nghị tăng lương55Quy trình hoạch định nhân sự
24Giấy đề nghị đi công tác56Quy trình nghỉ phép
25Giấy giới thiệu57Quy trình tính lương
26Kế hoạch đi công tác58Quy trình xử lý khiếu nại tố cáo
27Bảng xác nhận công tác59Sổ theo dõi khen thưởng
28Báo cáo kết quả công tác60Sổ theo dõi khiếu nại
29Bảng thanh toán tiền công tác61Sổ theo dõi kỷ luật
30Bảng kê phụ cấp62Sổ theo dõi nghỉ phép
31Tờ trình công tác phí63Sổ theo dõi chung
32Quy định chế độ Công tác

Trên đây là sơ lược về 63 biểu mẫu dùng trong công tác hành chính nhân sự (bản cập nhật mới nhất) cho doanh nghiệp. Hi vọng sẽ giúp công việc của bạn dễ dàng và hiệu quả hơn.