fbpx

Sự kiện

10Báo cáo & Dữ liệu nhân sự

[SSKPI] Module huấn luyện 10: Báo cáo & Dữ liệu nhân sự

Module huấn luyện 10: Báo cáo & Dữ liệu nhân sự Phân tích dữ liệu & lập kế hoạch nhân sự là một trong...
09 Quản trị và phát triển nhân tài

[SSKPI] Module huấn luyện 09: Quản trị và phát triển nhân tài

Module huấn luyện 09: Quản trị và phát triển nhân tài “Cuộc chiến của những nhân tài” là 1 nội dung trọng tâm của...
08 Thiết kế chính sách nhân sự & lương thưởng

[SSKPI] Module huấn luyện 08: Thiết kế chính sách nhân sự & lương thưởng

Module huấn luyện 08: Thiết kế chính sách nhân sự & lương thưởng Hệ thống lương 3Ps - là công cụ quản trị nhân...
07Lượng giá công việc & cấu trúc ngạch bậc

[SSKPI] Module huấn luyện 07: Lượng giá công việc & cấu trúc ngạch bậc

Module huấn luyện 07: Lượng giá công việc & cấu trúc ngạch bậc Mỗi vị trí công việc được thiết kế nhằm đảm bảo...

[SSKPI] Module huấn luyện 06: Phân tích thiết kế và định biên công việc

Module huấn luyện 06: Phân tích thiết kế và định biên công việc Bố trí đúng việc, đúng người, đúng số lượng luôn là...
05 Quản trị năng lực và phát triển nhân viên

[SSKPI] Module huấn luyện 05: Quản trị năng lực và phát triển nhân viên

Module huấn luyện 05: Quản trị năng lực và phát triển nhân viên Quản trị năng lực và phát triển nhân viên là kỹ...
Module huấn luyện 04: Quản trị hiệu suất nhân viên

[SSKPI] Module huấn luyện 04: Quản trị hiệu suất nhân viên

Module huấn luyện 04: Quản trị hiệu suất nhân viên Suy cho cùng thì mọi tổ chức hoạt động đều mong muốn đạt được...
Module huấn luyện 03: Phân tích thiết kế cấu trúc tổ chức

[SSKPI] Module huấn luyện 03: Phân tích thiết kế cấu trúc tổ chức

Module huấn luyện 03: Phân tích thiết kế cấu trúc tổ chức Bộ máy doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hay không trước...
Khoá huấn luyện: "Chiến lược & hệ thống quản trị nhân sự hiện đại"

[SSKPI] Module huấn luyện 02: “Chiến lược & hệ thống quản trị nhân sự...

Module huấn luyện 02: "Chiến lược & hệ thống quản trị nhân sự hiện đại" Làm thế nào để xây dựng được hệ thống...
Phương pháp chuyển biến văn hoá doanh nghiệp

[SSKPI] Module huấn luyện 01: “Phương pháp chuyển biến văn hoá doanh nghiệp”

Module huấn luyện 01: "Phương pháp chuyển biến văn hoá doanh nghiệp" Doanh nghiệp nào cũng có văn hoá riêng của mình. Tuy nhiên...
Sponsored